Email:cnfuruide@gmail.comהנאן חבר מטאל מוצרים ושות', בע מ

הנאן חבר מטאל מוצרים ושות', בע מ

דרום קוריאה KiS קו SWP-B וחומרים 50crva עשוי גמישות גדולה?

דרום קוריאה KiS קו SWP-B ו 50crva שונים מפרטים, ואת הלחץ אלסטי הוא גם שונה. 50crva הוא בדרך כלל שמן במצב אספקת מזג, המשמש עבור שסתום האביב, חיי עייפות יהיה גבוה יותר, SWP-B חומר מפרט פלדה חוטי פלדה חוזק מתיחה גבוהה, המאפיינים המכניים של חוט פלדה בינונית עבה חוט עניים, ואת כללי מצב הלידה הוא ציור קר.

הנאן חבר מטאל מוצרים ושות', בע מ
QR Code
[[Html_Custom]]