Email:cnfuruide@gmail.comהנאן חבר מטאל מוצרים ושות', בע מ

הנאן חבר מטאל מוצרים ושות', בע מ

סיווג חומרים נפוצים האביב

ישנם שני סוגים של חומרים האביב נפוץ: מתכת חומר וחומר אל-מתכת.

חומרי מתכת נפוצים הם: האביב קפיץ פלדה (כולל שפותחו לאחרונה אולטרה אביב נקי פלדה), פלדת אל-חלד, סגסוגת נחושת האביב, סגסוגת ניקל, באביב עם סגסוגות מיוחדות אחרות וכן הלאה.

ניתן לומר כי האביב חומר, במיוחד קפיץ פלדה חומר מתכת, חשוב מאוד ביצועים טכניים, איכות מאפייני האביב. תעשיית האביב יש אמרה: "שבע נקודות חומר, תהליך שלוש נקודות" זה המשמעות של זה.


הנאן חבר מטאל מוצרים ושות', בע מ
QR Code